Rodinný příběh

Za našimi koláči stojí příběh

Jsme hrdí na to, že můžeme skrze naše pochutiny - lopaťáky, koláčky, ale i slané pečivo - předávat radost druhým. Zrodu naší malé pekárny v Tišnově však, stejně jako v případě mnoha jiných velkých dobrodružství, předcházely dlouhé měsíce úvah a přemítání ve chvíli, kdy naše rodina stála na rozcestí. Kam dál? Celý příběh Moravských koláčů by se nemohl začít psát bez našich pěti dětí... 

Začalo to v roce 2020

Na sklonku roku 2020 jsme začali přemýšlet, jakým směrem se profesně vydat, až Tereza ukončí rodičovskou dovolenou. Návrat na plný úvazek do zdravotnictví byl těžko představitelný, protože jsme chtěli mít čas na rodinu, děti. Zabývali jsme se zcela možnými i naprosto nemožnými nápady. Nic se nám však nezdálo jako ideální řešení.

Ačkoli to zní bláznivě, po dlouhém přemlouvání sebe sama se na začátku roku 2021 Filip, Terezčin manžel, odhodlal rozvinout jeden z těch nápadů, které zpočátku patřily do kategorie nemožných. Napsal člověku, jehož výrobky měla celá naše rodina dlouho v oblibě, paní Antonii Jaroňové, majitelce vyhlášené Hukvaldské pekárny. Její koláče zvané "lopaťáky" jsme si pravidelně kupovali při každé naší návštěvě severní Moravy ještě v době, kdy by nás ani ve snu nenapadlo, že s jejich tvorbou sami spojíme své životy.

Z našeho prvního kontaktu musela značně čišet naivita dvou nezkušených nadšenců, ale i přesto se nám paní Jaroňová ozvala a slíbila nám, že se za námi v Brně zastaví.

Dvacet let kvality

Naše cesta k tišnovské pekárně se v následujících měsících překotně vyvíjela, klikatila se a velmi zásadně se proměňovala. I přes mnohé naše začátečnické přešlapy na nás paní Jaroňová nikdy nezanevřela a s důvěrou nás zahrnula do svého dvacetiletého příběhu, který je lemován kvalitou a (neskromně řečeno) tím nejlepším receptem na "lopaťáky"/frgále, jaký v Česku najdete.

Velmi si vážíme toho, že můžeme cenami ověnčené a mezi lidmi vyhlášené pečivo paní Jaroňové jako první představit v Jihomoravském kraji. Těšíme se, že v Tišnově navážeme na kvalitu Hukvaldské pekárny a rozšíříme její věhlas.

Na startu...

Jistě jsme si nevybrali snadnou cestu, ale o to více nás těší každý dílčí úspěch, kterého se nám v průběhu příprav podařilo dosáhnout. Pouštíme se do něčeho nového a jednáme přitom tak, jak cítíme, že je to správné. Zároveň si moc přejeme, aby i naši zákazníci přemýšleli podobně - aby se vždy zajímali o to, co si kupují, co jedí a jaký příběh se za konkrétním produktem skrývá.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Tereza a Filip Habrmanovi